or all the crap in the world at one place

CaCO3

CaCO3

« И тази не е пълна !!! » Сядам на земята и кръстосвам крака. Станаха 50 днес, празни, само с месо или тук-там туптящи. Туптящите ги хвърлям обратно във водата, може някой друг да ги улови, вече готови. Аз не искам да чакам да порастнат.

Знам, че отнема време да се отгледа една перла. Всяка мида може да го направи, но не всяка има условията. Много миди биват предразположени да отгледат една перла. Но малко от тях са дивите, естествените. Познавам няколко, които отглеждат перли. Но те не ги оценяват истински. Просто отделят най-доброто, не сравняват с естествените перли, просто искат да имат нещо, да забогатеят изкуствено. И се чустват изкуствено богати.

Истинската, естествената, тя се ражда в дълбокото. Там, където теченията се преплитат, където стига само един слънчев лъч. Те отразяват само една светлина, пречупват я, нямат избор за усещания – една скала, за която да се държат и един лъч светлина, който виждат. И раждат най-истнското, най-ценното, раждат една душа. Една топка светлина. Един задържан лъч. Една морска фантазия. Тази, която няма подобни.

А аз, аз съм едно селско момче. Роден съм до лодката, вълните ме блъскаха преди да почна да ходя. При нас всички се занимават с морето – ловят риба, продават, кърпят мрежи, возят туристи. Много се опитват да намерят истинското щастие, но малко са способни да влезат в откритото море. А да се гмурнат до дъното, това наистина смелите успяват. А някои не се връщат от там.

Но аз съм тук, в морето, И се гмуркам по няколко пъти, задържам дъх, за да откъсна от скалата поне една. Радвам се на вида и, знам че може да бъде тази, която ще ме направи богат. Виждам едно бъдеще, което може да бъде светло, да бъде само за мен, просто да направи мечтите реалност. Колко е нужно да се гмуркам? Колко пъти на ден? Дали ще умра, гмуркайки се? Излизам от дълбокото, седя в клатещата се лодка и отварям поредната надежда.

И продължавам да се гмуркам, ден след ден, да търся тази с перлата…

Май 2012